Nama-nama Bayi Islami (Awalan T)

June 8, 2009 at 10:00 am | Posted in Nama Bayi Islami | 1 Comment

Nama — Arti

Laki-laki

Thabari Nama ulama
Thabrani Nama ulama
Thaha Nama nabi
Thahir Yang bersih dan murni
Tahsin Menghiasi
Tahfizh Usaha menghafaz
Taib Yang baik
Taqiyuddin Yang Takaw pada agama
Tadwin Pencatatan
Tafhim Usaha memahami
Tahzir Usaha memberi peringatan
Tajuzzaman Mahkota masa
Tajuddin Mahkota agama
Tal’at Ketinggian
Talal Keindahan
Thalhah Nama sahabat nabi Muhammad SAW
Thalib Penuntut
Thal’ah Tampil, maju
Tamam Kesempurnaan
Tamim Kejadian sempurna
Tamrin Latihan, pembiasaan
Tamamul Qamar Bulan purnama
Thariq Bintang subuh
Tharif Istimewa
Taqris Berperisa
Tasnim Air terjun dalam syurga
Taufiq Pertolongan, petunjuk
Taufiqillah Petunjuk Allah

Wanita

Tahani Ucapan Selamat
Tahiyyah Kehormatan
Taibah Yang bertaubat
Tamamah Pelengkap – Penyempurna
Tamimah (1) Kuat (2) Tangkal (3) Jimat
Taqiyyah Bertaqwa
Thifal Lembut dan halus
Thahiroh Bersih – Suci
Thoi’ah Taat – Patuh
Tholiqoh Lancar (lidahnya) – Fasih
Thorfa’ Menepi
Thorifah Ucapan baru yang digemari
Thowaf Tawaf mengelilingi Ka’bah
Thoyyibah Baik
Thufailah Lembut dan halus
Tsamarah Buah
Tsana Pujian
Tsarwah Kekayaan
Tsawab Pahala
Tsumamah Nama wanita
Tsuraya Nama Bintang
Tuada Ketenangan
Tuffahati Buah apelku
Tuhfah Hadiah

1 Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. MD.Shameem Mridha
    This something very unique and helpful for me!! Thanks a lot. Everything explained in so simple way.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: